شاخص همچنان بر مدار نزول

به گزارش آفتاب صبا، تهران (پانا) - بازار سرمایه در روز پایانی معاملات این هفته با ثبت افت 34هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 301هزار واحد قرار گرفت.در روزهای تداوم سقوط شاخص بورس، جلسات مسئولان شورای عالی بورس، سازمان بورس، نمایندگان مجلس و کارشناسان برگزار شد، ولی نتیجه مثبتی از این جلسات دیده نشد و شاخص در تمام روزهای معاملات این هفته بر مدار نزول قرار داشت.

شاخص همچنان بر مدار نزول

نمایندگان مجلس این هفته میزبان برخی مسئولان سازمان بورس بودند و گزارش هایی از شرایط بورس ارائه شد که واکنش هایی را هم از سوی برخی نمایندگان مجلس درپی داشت، در روزی که مسئولان بورس به مجلس رفتند با تجمع تعدادای از سهامداران هم همراه شده بود.

البته شاخص بورس در جریان معاملات روز چهارشنبه 7 آبان بازار سرمایه هر چند با ثبت افت 13هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 288هزار واحد قرار گرفت؛ اما خرید و حمایت حقوقی ها روزنه ای از امیدواری را در دل سهامداران نمایان کرد تا شاید افت های پیاپی بازار متوقف شود.

شاخص بورس روز شنبه 38 هزار واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان معاملات روز شنبه 3 آبان 99 بازار سرمایه با ثبت افت 38هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 374هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای روز شنبه بازار سرمایه 3میلیارد و 228میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 3هزار و 490میلیارد تومان در 359هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 38هزار و 305واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 374هزار و 48واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز شنبه به نام نمادهای معاملاتی شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت اصفهان شد و در مقابل شرکت های آهنگری تراکتورسازی ایران، کاشی و سرامیک حافظ و معدنی دماوند با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 10018واحد، کل (هم وزن) 4762واحد، قیمت (هم وزن) 4762واحد، آزاد شناور 3119واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 35348و 48814واحد افت کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 909میلیون ورقه به ارزش 12هزار و 559میلیارد تومان در 229هزارنوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 294واحد افت کرد و در ارتفاع 16هزار و 675واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی مارون و پتروشیمی زاگراس شد و در مقابل شرکت های هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه و بیمه معلم بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابورس به نام خود ثبت کردند.

شاخص بورس در روز دوشنبه 37 هزار واحد دیگر افت کرد

شاخص بورس در جریان معاملات روز دوشنبه 5 آبان 99 بازار سرمایه با ثبت افت 37هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 336هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای روز دوشنبه 5 آبان 99 بازار سرمایه 6میلیارد و 37میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 6هزار و 37میلیارد تومان در 654هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 37هزار و 470واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 336هزار و 586واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز دوشنبه 5 آبان 99 به نام نمادهای معاملاتی شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شد و در مقابل شرکت های گروه صنعتی پاکشوما، فولاد خوزستان و صنعتی زر ماکارون با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 9799واحد، کل (هم وزن) 4780واحد، قیمت (هم وزن) 3131واحد، آزاد شناور 48177واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 34019 و 49932واحد افت کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 391 میلیون ورقه به ارزش 2هزار و 603میلیارد تومان در 370هزارنوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 205واحد افت کرد و در ارتفاع 16هزار و 470واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پلیمر آریا ساسول، سرمایه گذاری سپهر صادرات و ذوب آهن اصفهان شد و در مقابل شرکت های شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، بیمه پاسارگاد و بیمه سامان بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابورس به نام خود ثبت کردند.

افت 34 هزار واحدی شاخص در معاملات روز سه شنبه

شاخص بورس در جریان معاملات روز سه شنبه 6 آبان 99 بازار سرمایه با ثبت افت 34هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 301هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای روز سه شنبه بازار سرمایه 5میلیارد و 53میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 4هزار و 376میلیارد تومان در 546هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 34هزار و 815واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 301هزار و 771واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز سه شنبه به نام نمادهای معاملاتی شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شد و در مقابل شرکت های گروه صنعتی پاکشوما، فولاد کاوه جنوب کیش و خدمات انفورماتیک با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 9105واحد، کل (هم وزن) 4234واحد، قیمت (هم وزن) 2773واحد، آزاد شناور 43100واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 31112 و 48333واحد افت کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 216میلیون ورقه به ارزش 2هزار و 410میلیارد تومان در 341هزارنوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 290واحد افت کرد و در ارتفاع 16هزار و 179واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی سنگ آهن گهر زمین، پلیمر آریا ساسول و بانک دی شد و در مقابل شرکت های شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، توسعه راستا برق گیلان و جنرال مکانیک بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابورس به نام خود ثبت کردند.

افت 13 هزار واحدی شاخص کل در معاملات روز چهارشنبه

در جریان دادوستدهای روز چهارشنبه 7 آبان 99 بازار سرمایه، 7میلیارد و 895میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 7هزار و 100میلیارد تومان در 789هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 13هزار و 835واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 288هزار و 193واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز چهارشنبه 7 آبان به نام نمادهای معاملاتی شرکت های پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شد و در مقابل شرکت های ایران خودرو، معدنی و صنعتی چادرملو و فولاد خوزستان با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 3618واحد، کل (هم وزن) 3156واحد، قیمت (هم وزن) 2067واحد، آزاد شناور 20753واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 10292 و 27320واحد افت کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 754میلیون ورقه به ارزش 13هزار و 302میلیارد تومان در 423هزارنوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 55واحد افت کرد و در ارتفاع 16هزار و 124واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی سرمایه گذاری صبا تامین، بانک دی و پتروشیمی تندگویان شد و در مقابل شرکت های پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس و فولاد هرمزگان جنوب بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابورس به نام خود ثبت کردند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 6 آذر 1399 بروزرسانی: 6 آذر 1399 گردآورنده: aftabesaba.ir شناسه مطلب: 1081

به "شاخص همچنان بر مدار نزول" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شاخص همچنان بر مدار نزول"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید