تشریح برنامه علمی محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، اهمیت پایش آزاد در جلوگیری از نابودی اکوسیستم جزیره کیش

به گزارش آفتاب صبا، یکی از برنامه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نظام پایش آزاد برنامه علمی محیط زیست دریایی جزیره کیش است که در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.

تشریح برنامه علمی محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، اهمیت پایش آزاد در جلوگیری از نابودی اکوسیستم جزیره کیش

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات تحصیل کانادا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی کانادا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی کانادا، بهترین مسیر را به سوی مدارو، کالج ها و دانشگاه های کانادا انتخاب کنید.

گروه دانشگاه خبرگزاری خبرنگاران- محدثه حسینی؛ امروزه پیدایش مسائل پیچیده و چندوجهی و نقش دانشگاه ها در فرآیند پیشرفت، کشور را با چالش های نوینی مواجهه نموده است.

انباشت و گسترش روزافزون مسائل چند حوزه پیچیده و مزمن شدن این مسائل در کشور انتظار از نهاد دانشگاه و مسئولیت پذیری اجتماعی آن را افزایش داده است و راه چاره های نوینی را برای رفع این مسائل از آن طلب می نماید.

دانشگاه امروزه نمی تواند در فضای معلق و مجرد آموزشی و پژوهشی حرکت کند؛ بلکه باید در فضایی واقعی با نگاه به مسائل و مسائل کشور، مأموریت ها و راهبردهای آموزشی، پژوهشی و فراوری و انتشار علم خود را بازمفهوم پردازی کند. برای محقق شدن این امر، وجود برنامه جامع و منسجم برای راهبری و راهنمایی ظرفیت های پژوهشی دانشگاه به سمت حل مسائل و رفع نیازهای جامعه لازم است.

در این راستا، نظام پایش آزاد با هدف رفع نواقص مربوط به پژوهش های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی و قرار دادن این ظرفیت بزرگ در حل مسائل ملی کشور و ایجاد هم گرایی و هم افزایی میان نتایج این پژوهش ها در سطح دانشگاه طراحی و اجرا شده است.

طرح پایش آزاد خلاصه پژوهش اثرگذار یک پارچه شبکه ای دانشگاه آزاد اسلامی است که هدف آن تبدیل چالش های کلان کشور به زمینه های پژوهشی است که استاد و دانشجو بتوانند بر اساس آن موضوع خاتمه نامه و یا رساله تعریف نمایند.

بر اساس نظام پایش آزاد، واحدهای ویژه نیز مانند دانشگاه های آزاد اسلامی هر واحد استانی در یک موضوع خاص پیشران شده تا به حل چالش های کشور یاری نمایند.

نظام پایش به صورت شبکه ای در حال انجام است که موقعیت جغرافیایی استاد و دانشجو حائز اهمیت نیست. دانشجویان و اساتید در سامانه ای با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند و در صورت رسیدن به توافق می توانند به ادامه فعالیت خود بپردازند.

11 چالش اصلی حوزه صنعت و سلامت چیست؟

طرح پایش چگونه چالش غذا و امنیت غذایی در حوزه کشاورزی را رفع می نماید؟

حل مشکل شبکه ارتباطی حمل و نقل کشور در نظام پایش آزاد

تأثیر اکوسیستم جزیره کیش از فعالیت های انسانی/ تشریح برنامه علمی محیط زیست دریایی جزیره کیش

در همین زمینه سعید ملماسی در مصاحبه به خبرنگار خبرگزاری خبرنگاران، می گوید محیط زیست جزیره کیش به عنوان یک جزیره مرجانی علی رغم برخورداری از ارزش های بالای تنوع زیستی و ارائه خدمات اکوسیستمی متنوع، متأسفانه در ده های گذشته از اثرات و پیامدهای زیان بار توسعه بی بهره نبوده و بخشی از اکوسیستم های این جزیره مرجانی به ویژه اکوسیستم ساحلی به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر فعالیت های انسانی قرارگرفته و در حال حاضر نیز بخشی از مؤلفه های مربوط به ساختار و عملکرد این اکوسیستم باارزش تحت تأثیر فعالیت های توسعه قرار گرفته است.

به گفته وی بر اساس این واقعیت دانشگاه آزاد اسلامی از سال 98 با آگاهی از مسائل و نیازهای ذی نفعان و ذی ربطان کلیدی جزیره و با درک اثرات و پیامدهای مخرب فرایند فعالیت های توسعه به ویژه در محیط زیست دریایی جزیره کیش، با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش برای بهبود شرایط محیط زیست دریایی و حفاظت از تنوع زیستی آن، بخشی از پژوهش های تحصیلات تکمیلی دانشگاهی را در این زمینه معطوف کرد و از ظرفیت های پژوهشی دانشگاه در راستای حل مسائل زیست محیطی جزیره کیش با موضوع اکوسیستم آبی سواحل منطقه در قالب برنامه علمی محیط زیست دریایی جزیره کیش استفاده نموده است.

مجری برنامه علمی محیط زیست جزیره کیش معتقد است برنامه علمی ارائه شده باهدف رفع 6 چالش با محورهای حفاظت و احیای زیست بوم های ساحلی، آلودگی محیط زیست در نواحی ساحلی جزیره کیش، گردشگری ناپایدار در جزیره کیش، توسعه نامتوازن در سواحل جزیره کیش، ضعف در مدیریت پسماند و تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی در سواحل کیش طراحی شده است. در احصای چالش ها از نقطه نظرات متخصصان، اساتید و پژوهشگران ذی ربط، سوابق علمی مرتبط با چالش ها و نیز نقطه نظرات کارشناسان و خبرگان جزیره کیش استفاده شده است.

وی می افزاید در تدوین این برنامه علمی، پس از تدوین هدف غایی، اهداف عینی و راهبردها از منظرهای مختلف علمی نظیر محیط زیست، جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، شیمی، بیولوژی دریا، علوم سیاسی و روابط بین الملل، امور فرهنگی و علوم تربیتی استفاده شده است.

به طوری که در هریک از منظرهای فوق الذکر زمینه های مختلف پژوهشی متناسب با اهداف غایی چالش ها تعریف می گردد. لذا ظرفیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه محیط زیست دریایی جزیره کیش با تعریف زمینه پژوهشی در قالب این برنامه علمی هدفمند خواهد شد. همچنین با اجرای این برنامه علمی انتظار می رود همگرایی و هم افزایی لازم در پژوهش های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود محیط زیست دریایی جزیره کیش فراهم گردد.

چیستی مفاهیم در نظام پایش آزاد

در نظام پایش آزاد مفاهیمی ازجمله نظام موضوعات، چالش، هدف غایی، اهداف عینی، منظومه پژوهشی، راهبرد، رهیافت پژوهشی، زمینه پژوهشی و.. مطرح است. نظام موضوعات مجموعه­ ای جامع، منسجم و هماهنگ از زمینه ­های پژوهشی است که بر اساس یک الگوی نظام مند از چالش­ های مربوط به یک برنامه علمی، در جهت تعریف مسئله­ های دانشگاهی در قالب خاتمه نامه های کارشناسی ارشد، رساله ­های دکتری و طرح­ های پژوهشی مربوط به آن برنامه علمی، استخراج شده است.

همچنین چالش نیز یک مشکل جدی در ابعاد مختلف ساختار جامعه انسانی است، عنوان چالش باید دارای بار منفی باشد. هدف غایی نیز هدفی است درازمدت و غیرملموس در راستای حل چالش مطرح شده و اهداف عینی نیز شامل اهدافی هستند کوتاه مدت و در دسترس که در راستای دستیابی به هدف غایی مطرح می گردد و راهبرد راه چاره حل مسئله است.

منظومه پژوهشی در نظام پایش آزاد به مجموعه­ ای از برنامه­ های پژوهشی در نظام موضوعات یک برنامه علمی گفته می ­گردد که در راستای ره یافت ­های پژوهشی متفاوت تعریف شده است.

زمینه پژوهشی در نظام پایش آزاد به عناوین موضوعاتی در نظام موضوعات یک برنامه علمی گفته می گردد که در ذیل آن بتوان چندین عنوان خاتمه نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری یا طرح پژوهشی تعریف کرد.

چالش هدف غایی اهداف عینی

کاهش تنوع زیستی سواحل جزیره کیش

حفاظت و احیای زیست بوم های ساحلی

1- پایدارسازی خدمات اکوسیستمی(زیست بومی)

2- کاهش اثرات و پیامدهای ناشی از اجرای طرح های توسعه بر تنوع زیستی

3- بهبود شرایط زیستگاه های نواحی ساحلی

راهبرد1-1:مدیریت اکوسیستمی سواحل با رویکرد اکوسیستمی(Ecosystem Approach)

راهبرد 1-2: همسوسازی توسعه نواحی ساحلی با حفاظت از تنوع زیستی

راهبرد 2-1: توانمندسازی ارزیابی اثرات تنوع زیستی طرح های توسعه

راهبرد 2-2: ظرفیت سازی جهت جلب مشارکت های مردمی

راهبرد2 -3: اصلاح ضوابط بهره برداری از نواحی ساحلی

راهبرد 3-1: بهره گیری از فن آوری های نوین جهت احیاء و بازسازی زیستگاه های تخریب شده

راهبرد 3-2: تقویت پایش زیستی در نواحی ساحلی

آلودگی محیط زیست در نواحی ساحلی جزیره کیش

حفاظت از محیط زیست نواحی ساحلی در جزیره کیش

1- مدیریت آلاینده های محیط زیستی در نواحی ساحلی

2- توسعه سیستم پایش در آب های ساحلی جزیره کیش

3- مدیریت نواحی ساحلی بر پایه تاب آوری و آسیب پذیری

4- ارتقای مشارکت کیشوندان در مدیریت محیط زیستی سواحل جزیره کیش

5- مالی نمودن روش های کنترل آلودگی های محیط زیست در مناطق ساحل

راهبرد1-1: ظرفیت سازی جهت پیشگیری و کاهش آلودگی های محیط زیستی در نواحی ساحلی

راهبرد1-2: اصلاح قوانین نظارتی و رفع خلاهای مربوط به مقررات و آیین نامه ها

راهبرد 1-3 : ظرفیت سازی جهت بهره گیری از انرژی های نو و تجدید پذیر در جزیره کیش

راهبرد2-1: تقویت مؤلفه های پایش آب های ساحلی جزیره کیش

راهبرد2-2: ظرفیت سازی جهت استقرار بهره برداری از پایش آنلاین کیفیت آب های ساحلی جزیره کیش

راهبرد3-1: توانمندسازی مدیریت نواحی ساحلی بر پایه تاب آوری

راهبرد3-2: توانمندسازی مدیریت نواحی ساحلی بر پایه آسیب پذیری

راهبرد 3-3: ارزیابی ریسک اکولوژیک آلودگی محیط زیستی نواحی ساحلی

راهبرد4-1:توانمندسازی مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست در سواحل کیش

راهبرد4-2: فرهنگ سازی و توسعه آموزش های زیست محیطی در کیشوندان و گردشگران

راهبرد 5-1: ظرفیت سازی جهت بهره گیری از روش های تصفیه زیستی در کنترل آلودگی های محیط زیست

راهبرد5-2 : ظرفیت سازی در بهره گیری از روش های نانو تکنولوژی در کنترل آلودگی های محیط زیست

گردشگری ناپایدار در جزیره کیش

توسعه گردشگری پایدار در جزیره کیش

1- ارتقای مدیریت محیط زیست در گردشگری جزیره کیش

2- ارتقای مدیریت گردشگری در جزیره کیش

راهبرد1-1: ارزیابی توان اکولوژیک توسعه گردشگری در جزیره کیش

راهبرد1-2: ظرفیت سنجی اکوسیستم های جزیره کیش بر پایه تاب آوری

راهبرد1-3: معین ضوابط محیط زیستی گردشگری پایدار در جزیره کیش

راهبرد1-4: تقویت مؤلفه های اکولوژیک گردشگری پایدار

راهبرد2-1: ارزیابی و ظرفیت سنجی توان مالی- اجتماعی

راهبرد2-2: تقویت مؤلفه های مالی اجتماعی گردشگری پایدار

راهبرد2-3: ظرفیت سازی جهت تنوع فعالیت های گردشگری در جزیره کیش

راهبرد2-4 : همکنش طرح¬های شهری- معماری و گردشگری در جزیره کیش

توسعه نامتوازن در سواحل جزیره کیش

توسعه متوازن و متعادل متناسب باقابلیت های سواحل جزیره کیش

1- متعادل سازی بارگذاری در سواحل

2- توسعه متوازن فعالیت های مالی سازگار با ظرفیت های محیط زیستی

3- توسعه کاربری های سازگار در دریا

راهبرد1-1: بروز رسانی و بازنگری طرح مدیریت یکپارچه سواحل جزیره کیش (ICZM)

راهبرد1-2: توسعه مطالعات ارزیابی و پسا ارزیابی (Post-EIA)

راهبرد1-3: توسعه سیستم پشتیبان تصمیم گیری

راهبرد2-1 : ارزیابی اثرات راهبردی محیط زیست (SEA)

راهبرد2-2: یکپارچه نگری در استقرار طرح های توسعه در نوار ساحلی و ناحیه کران هایی

راهبرد3-1: مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک در سواحل جزیره کیش

راهبرد3-2: امکان سنجی مالی و اجتماعی طرح های توسعه در آب های ساحلی و ناحیه کرانه ایی

راهبرد3-3: رعایت ملاحظات محیط زیستی در توسعه اقتصاد دریا محور

ضعف در مدیریت پسماند در سواحل جزیره کیش

ارتقای مدیریت پسماند در سواحل جزیره کیش

1- استقرار سیستم مدیریت پسماند در سواحل کیش

2- کاهش اثرات محیط زیستی پسماند بر اکوسیستم های ساحلی

3- فرهنگ سازی مدیریت پسماند

راهبرد 1-1: تدوین ضوابط جهت نظارت بر مدیریت پسماند در کاربری های عمده مولد پسماند

راهبرد1-2: توسعه فناوری های نوین در مدیریت پسماند

راهبرد2-1: پایش و نظارت بر مدیریت پسماند

راهبرد2-2: ارزیابی مخاطرات محیط زیستی پسماند در نواحی ساحلی

راهبرد3-1: توسعه مشارکت مردمی و ترغیب سازمان های محلی و غیردولتی(NGO) در مدیریت پسماند نواحی ساحلی

راهبرد3-2: اصلاح الگوی مصرف در نواحی ساحلی

تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی در سواحل کیش

کاهش اثرات و کنترل پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی

1- کاهش آسیب پذیری پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی

2- ساز گاری با تغییرات اقلیمی

راهبرد1-1: مدیریت ریسک ناشی از تغییرات اقلیمی

راهبرد1-2: مکان یابی مناسب استقرار کاربری ها جهت مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی

راهبرد1-3: مدیریت بحران جهت بازیابی سریع((Early Recovery

راهبرد2-1: اصلاح زیرساخت های جزیره کیش جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی

راهبرد2-2: مدیریت یکپارچه در مواجهه با پیامدهای تغییرات اقلیمی

4084/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 15 شهریور 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: aftabesaba.ir شناسه مطلب: 910

به "تشریح برنامه علمی محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، اهمیت پایش آزاد در جلوگیری از نابودی اکوسیستم جزیره کیش" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تشریح برنامه علمی محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، اهمیت پایش آزاد در جلوگیری از نابودی اکوسیستم جزیره کیش"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید