راه های برطرف بی حوصلگی در محیط کار؛ دلیل بی حوصلگی در محیط کار چیست؟

به گزارش آفتاب صبا، راه های برطرف بی حوصلگی و خستگی در محیط کار؛ دلیل بی حوصلگی در محیط کار چیست؟ هرکس نقاط قوت و استعدادی دارد. هرگاه توانایی های ما به تمامی در شغل مان به کار نیاید، ممکن است وظیفۀ محول شده اصلا چالش برانگیز به نظر نرسد. بدتر از همه، ممکن است در ارزشمندی خود برای شرکت تردید کنیم و به تدریج انگیزه کاری خود را از دست بدهیم. تصور کنید یک وظیفهٔ ثابت را تا دو هفته یا دوماه یا دو سال یا بار ها و بار ها انجام دهید. احساس تان چه خواهد بود؟ مطمئنم که همگی تا حد مرگ، بی حوصله خواهیم شد.

راه های برطرف بی حوصلگی در محیط کار؛ دلیل بی حوصلگی در محیط کار چیست؟

خبرنگاران | بی انگیزگی در محیط کار را همه ما تجربه نموده ایم. منظورمان همان روز های دشواری است که نمی توانید به برترین نحو کار کنید. زمان های محدودی هم وجود دارد که بیش از حد تعلل می کنید، تمرکزتان کم است یا برای آغاز پروژه های مهم با خودتان درگیر هستید.

هرکس نقاط قوت و استعدادی دارد. هرگاه توانایی های ما به تمامی در شغل مان به کار نیاید، ممکن است وظیفۀ محول شده اصلا چالش برانگیز به نظر نرسد. بدتر از همه، ممکن است در ارزشمندی خود برای شرکت تردید کنیم و به تدریج انگیزه کاری خود را از دست بدهیم.

تصور کنید یک وظیفهٔ ثابت را تا دو هفته یا دوماه یا دو سال یا بار ها و بار ها انجام دهید. احساس تان چه خواهد بود؟ مطمئنم که همگی تا حد مرگ، بی حوصله خواهیم شد.

اگر احساس می کنید در طول روزِ کاری خود همانند یک مرده متحرک هستید، احتمالا جزو 70 درصد از افرادی هستید که از نظر احساسی از محل کار جدا هستند.

وقتی کوشش می کنید تا با دقت موانع انگیزشی خود را آنالیز کنید، نیاز های اجتماعی خود را دست کم نگیرید. در هرم مازلو، سومین پله مربوط به سلامت فکری است که پس از نیاز های فیزیکی و امنیت واقع شده است. احساس مورد پذیرش بودن و مفید بودن در کار، برای حفظ انگیزه جهت انجام وظایف روزمره تان لازم است.

علت واقعی بی حوصلگی و خستگی در محیط کار

بی حوصلگی ناشی از مسائل احتمالی محل کار است:

1. علایق شما با کاری که می کنید همخوان نیست

اتفاق نادری نیست که کارمان با آنچه برای مان جالب است منطبق نباشد. اما ممکن است گاهی متوجه این ناهماهنگی نباشیم. خوب است به این فکر کنیم که چرا این شغل را انتخاب نموده ایم و در آن مشغول به کار شدیم:

  • عایدی قابل توجهی داشت؟
  • گزینۀ دیگری جز آن مصاحبه کاری نداشتیم؟
  • فقط نیاز به محیط تازه ای داشتیم؟

اگر موارد بالا دلایل عمدهٔ ما برای انتخاب شغل فعلی مان بوده است، باید دربارۀ علاقه مان به این کار بازنگری کنیم.

2. از توانایی های تان به قدر کافی استفاده نمی کنید

هرکس نقاط قوت و استعدادی دارد. هرگاه توانایی های ما به تمامی در شغل مان به کار نیاید، ممکن است وظیفۀ محول شده اصلا چالش برانگیز به نظر نرسد. بدتر از همه، ممکن است در ارزشمندی خود برای شرکت تردید کنیم و به تدریج انگیزه کاری خود را از دست بدهیم.

3. فرصت های رشد و یادگیری کمی دارید

تصور کنید یک وظیفهٔ ثابت را تا دو هفته یا دوماه یا دو سال یا بارها و بارها انجام دهید. احساس تان چه خواهد بود؟ مطمئنم که همگی تا حد مرگ، بی حوصله خواهیم شد.

اگر محل کارتان فرصت های کافی برای رشد و یادگیری فراهم نمی نماید و قادر به مشاهدهٔ پیشرفتی نیستید، کم کم ناامید می شوید و دربارۀ کارتان احساس بی حوصلگی می کنید.

4. اتلاف وقت زیادی دارید

داشتن زمان تنفس در محل کار لازم است، اما وقت آزادِ بیش از میزان دردسرزا است. وقتی زمان بطالت زیاد باشد، فکر به این شاخه و آن شاخه می پرد: به این فکر می کنیم که کجا غذا بخوریم و یا به مسائل رابطه های مان یا حرفی که همسایه امروز زده است فکر می کنیم.

هرچند فکر مشغول می گردد، اما علت پیدایش این افکار این است که حوصله مان سر رفته است

5. احساس خستگی و فرسودگی می کنید

اهدافی که در زندگی دنبال می کنیم و مسائلی که باید بیرون از محیط کار به آنها رسیدگی کنیم فراوان است. وقتی با سایر بخش های زندگی خیلی درگیر باشیم، توجه و انرژی خود را به سادگی از کار منحرف می کنیم. هرچه برای انجام وظایف کاری کوشش کمتری انجام دهیم، علاقه و دلبستگی ما به کارمان کمتر می گردد؛ همین مسئله حتی بیشتر ما را به بی حوصلگی سوق می دهد.

6. هدف روشنی ندارید

افرادی که به مدت طولانی در یک پُست مشغول اند، به آسانی احساس می نمایند که راه را گم نموده اند.

به مرور، در خصوص اینکه از شغل مان چه می خواهیم دچار سردرگمی می شویم. به روال تکراری روز ها عادت می کنیم و کم کم شور و علاقۀ خود به کار را از دست می دهیم.

عواقب کمترشناخته شدهٔ اعتنا نکردن به بی حوصلگی

ممکن است فکر کنید اشکالی ندارد اگر رسیدگی به بی حوصلگی را به وقتی دیگر موکول کنید؛ اما هرچه بیشتر بی حوصلگی را نادیده بگیرید، با عواقب بیشتری رو به رو می شوید. بی حوصلگیِ خود را جدی بگیرید؛ این حالت می تواند عواقبی داشته باشد!

افزایش استرس

تعدادی از شرکت نمایندگان کارگاه کاهش استرس این گونه نظر دادند:

  • کارهای کسل نماینده می توانند واقعا استرس آور باشند؛
  • این احساس که مهارت های مان در کار فعلی مان به هدر خواهد رفت، می تواند موجب استرس گردد.

اکتساب عادات بد

به گمان متخصصان، افراد با زیاده روی در مصرف غذاهای ناسالم و انجام کارهای خطرناک در محل کار، بی حوصلگی خود را تسکین می دهند. زمانی که به خستگی و بی حوصلگی مان رسیدگی نمی کنیم، ممکن است جایی دیگر به محرکی پناه ببریم تا بر بی حوصلگی فائق شویم.

کاهش سلامت روانی

پژوهشی نشان می دهد جوانان یا تازه فارغ التحصیل شدگان ممکن است دچار افسردگی یا خمودگی شوند؛ زیرا آنها خود را مجبور به انجام کارهایی می بینند که موجب رشد و خوشنودی آنها نیست.

بازدهی پایین

همان طور که پیش از این اشاره کردیم، وقتی برای انجام کار بی حوصله و بی علاقه باشیم، بازدهی کارمان افت شدیدی می نماید.

6 راه حل برای برطرف خستگی و بی حوصلگی در محل کار

بی حوصلگی خود به خود از بین نمی رود و باید برایش کاری کرد. ببینیم چطور می گردد بی حوصلگی را برطرف کرد. خوشبختانه راه هایی برای تغییر اوضاع وجود دارد:

1. دربارهٔ شرایط کاری خود با رئیس یا سرپرست تان گفت وگو کنید

اگر رئیس یا سرپرست تان به بازخورد علاقه مند است، صحبت کردن با او همواره برای تان خوب خواهد بود. آنها قاعدتا همان آدم هایی هستند که باید حرف تان را به آنها بزنید؛ چون می توانند شما را درک نمایند و کاری برای تان انجام دهند. می توانید درخواست وظایف دشوارتر یا کاری را داشته باشید که با علایق تان همسو است. این پیشنهاد نه تنها به برطرف بی حوصلگی یاری می نماید، بلکه رئیس تان از اشتیاق شما برای رشد و یادگیری سپاسگزار خواهد بود.

2. بیشتر از چیزی که از شما انتظار می رود انجام دهید

برای استفادۀ کامل از توانایی و زمان تان، سعی کنید بیشتر از نیاز رئیس تان کار کنید. پس از اتمام وظایف تکراری و ساده، زمانی را صرف انجام وظایف خارج از دایرۀ مسئولیت تان کنید. به مرورِزمان، رئیس تان متوجه اخلاق کاری شما می گردد و آن را تصدیق خواهد نمود. در آینده ممکن است وظایف جالب توجهی به شما محول گردد که مشتاق نگه تان دارد!

3. در وقت آزاد، مهارت های تازه بیاموزید

اگر اوقات بی کاری تان زیاد است، دانش خود را افزایش دهید و چیزی تازه یاد بگیرید. کسی که همه فن حریف باشد، همواره در چشم رؤسا می درخشد. مثلا اگر در گروهِ طراحی کار می کنید ولی با نرم افزارهای طراحی آشنا نیستید، خودآموزی در این زمینه فرصت خوبی برای تان است.

4. بدانید چه انتظاری از کارتان دارید

دانستن انتظارات اهمیت دارد زیرا شناسایی اهداف می تواند ایجاد انگیزه کند! خوب است برای کشف و معین اهداف و آنچه مشتاقش هستید وقت بگذارید. اما لطفا نباید فراموش کنید که این موارد را یادداشت کنید و به عنوان یادیار به میز کارتان بچسبانید.

5. استراحت کنید تا فرسوده نشوید

استراحت برای سفر طولانی پیشِ رو حکم مرحلهٔ مقدماتی را دارد. هرگز برای استراحت کردن تردید نکنید زیرا به آن نیاز دارید! اگر قصد دارید به موفقیت بیشتری برسید، استراحت برای تان لازم است. قدرت یک استراحت کوتاه را دست کم نگیرید.

6. اگر شغل تان مانعی برای شماست، ترکش کنید

اگر همچنان بعد از به کار بستن تمام توصیه های بالا، کارتان را خسته نماینده و کسل نماینده می دانید، باید به فکر ترک شغل فعلی تان باشید. فرصت شغلی همه جا هست؛ ممکن است شغلی بهتر منتظر شما باشد. تغییری در زندگی تان ایجاد کنید و با خودتان مهربان تر باشید.

زمانی که در محل کار خسته و بی حوصله هستیم، در واقع با علامت هشداری مواجهیم که نباید آن را نادیده بگیریم. این احساس می تواند نشانه ای از این باشد که هدفی را در زندگی گم نموده ایم. اگر اجازه بدهیم این بی حوصلگی ادامه پیدا کند، سلامت روان و شادی خود را در معرض خطر قرار داده ایم.

هرروز یک کار تکراری را انجام ندهید که شما را بی حوصله می نماید. تغییری ایجاد کنید تا شوروشوق دوباره ای به کار و زندگی تان بدهد.

منبع: فرادید
انتشار: 2 مهر 1401 بروزرسانی: 2 مهر 1401 گردآورنده: aftabesaba.ir شناسه مطلب: 1939

به "راه های برطرف بی حوصلگی در محیط کار؛ دلیل بی حوصلگی در محیط کار چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راه های برطرف بی حوصلگی در محیط کار؛ دلیل بی حوصلگی در محیط کار چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید